Agency Compliance with the Buy Recycled Executive Order for Copier Paper

Agency Compliance with the Buy Recycled
Executive Order for Copier Paper
--
FY 96

(E.O. 12873, issued October 20, 1993)

GSA & GPO Purchases

with 20% rc (recycled content)
Agency
FY 95
(Percentage of Complying Purchases)
FY 96
(Percentage of Complying Purchases)
Delta
FLRA
na
0
na
NSA
na
0
na
GPO
na
0
na
PEACE CORPS
0
0
0
NRC
4
0
-4
GAO
na
0
na
FCC
na
1
na
USIA
11
1
-10
SSA
13
2
-11
SMITHSONIAN
0
6
+6
ARMY
na
7
na
DOD
18
8
-10
NAVY
na
8
na
OPM
5
9
+4
NSF
0
9
+9
VA
14
9
-5
RAILROAD BRD
95
10
-85
SEC
0
11
+11
STATE
3
13
+10
FEMA
7
13
+6
JUSTICE
5
13
+8
USPS
7
14
+7
TREASURY
8
15
+7
NFAH
na
19
na
CORPS of ENG.
na
22
na
HHS
32
24
-8
SBA
56
26
-30
AIR FORCE
na
27
na
FERC
0
28
+28
FTC
na
28
na
GSA
4
30
+26
USDA
40
31
-9
INTERIOR
49
31
-18
NLRB
10
33
+23
DPS
na
35
na
CUSTOMS
na
35
na
DOT
58
38
-20
DLA
na
41
na
HUD
55
42
-13
COMMERCE
15
45
+30
IRS
na
45
na
LABOR
85
48
-37
EEOC
0
54
+54
NASA
33
59
+26
NCUA
77
59
-18
NTSB
na
60
na
FARM CRDT ADM
0
76
+76
DOE
78
80
+2
USAID
82
84
+2
DIA
na
87
na
EPA
89
88
-1
CPSC
78
93
+15
MSPB
100
97
-3
EOP
95
97
+2
EDUCATION
65
100
+35

Overall Compliance with E.O. 12873

19%

20%

+1%

Executive Order Page

Chlorine Page Documents Publications/Resources Whistle Blowers Page Home